References

Wells JW. 1964. The recent solitary mussid scleractinian corals. Zoologische Mededelingen Leiden 39: 375-384.